Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Одговорнo лицe за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

 

Анита Стојческа, координатор за меѓународна  соработка

Тел: 02/ 3 224 100

Моб: 075/ 240 090

e-mail: anita.stojceska@filmfund.gov.mk