Бајрактари Фатон

 

Филмографија

 

  • 2013 – ‘Morea‘‘ / ,,Мореа‘‘ (долгометражен)

 

  • 2011 – ‘SOS‘‘ / ,,SOS‘‘ (краткометражен)   

 

  • 2012 – ‘The war‘‘ / ,,Војна‘‘ (краткометражен)   

 

  • 2010 – ‘The Valley of Llapushnik‘‘/ ,,Долината Лапушник‘‘  (документарен)

 

  • 2010 – ‘Travel to the Depth of Soil‘‘/ ,,Патување во  длабочините на почвата‘‘ (документарен)

 

  • 2010 – ‘Three Windows‘‘/ ,,Три прозорци‘‘ (краткометражен)   

        Награди:

      Награда од жири – Меѓународен филмски фестивал, Тирана, Албанија, 2010   

 

  • 2008 – ‘I See the World‘‘ / ,,Го разбирам светот‘‘ (краткометражен)   

 

  • 2008 – ‘The Treasure‘‘ / ,,Богатство‘‘ (краткометражен)   

 

  • 2007 – ‘The Escape‘‘ / ,,Бегство‘‘ (краткометражен)   

 

  • 2007 – ‘The Attempt‘‘ /  ,,Настојување‘‘ (краткометражен)