Јавни Набавки

 

Набавка на  кино опрема: дигитални кинопроектори, медија плеери, киноплатна и аудио опрема за киносалите во Република Македонија

 

Огласот можете да го најдете на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/14c72efe-f6af-4382-9542-d3079ce6db78/1