Отворен повик за пријава на проекти

 

                                                                                     

 

МАКЕДОНСКО-ИТАЛИЈАНСКИ

ФОНД ЗА КОПРОДУКЦИСКИ РАЗВОЈ

 

Со цел продлабочување на соработката помеѓу македонските и италијанските филмски професионалци во раната фаза на развој на филмски проекти, Агенцијата за филм на Република Македонија и Генералната Дирекција за филм при Министерството за културно наследство и туризам (DGC-MiBACT)   заеднички го формираа во cептември 2015 година првиот македонско-италијански фонд за копродукциски развој. 

 

Годишниот фонд за програмата за поддршка изнесува € 60,000.

 

Повик за пријава на проекти: 15. јуни 2016 

Краен рок за поднесување пријави: 12. септември 2016

Одлука по проекти: ноември 2016

 

Пријава

Постапка за пријава на проекти – англиска верзија

Постапка за пријава на проекти – македонска верзија

 

Повеќе информации:

м-р Даниела Станковска Плачковска

Раководител на сектор за филмска дејност и меѓународна соработка

e-mail: daniela.stankovska@filmagency.gov.mk

тел. 02 3 224 100