SEE Cinema Network

Отворен Конкурс SEE Cinema Network

19/09/2017


  

Ве известуваме дека е отворен конкурсот на SEE Cinema Network за доделување поддршка за развој на долгометражни играни филмови  и краткометражни играни филмови.


Апликациите потребно е да ги доставите  најдоцна до 02.10.2017 година, електронски на е-mail: info@filmagency.gov.mk како и во архивата на Агенцијата за филм на Р. Македонија.

 

Потребна документација и правила за конкурирање:

-Апликација за конкурирање и Правила за конкурирање за доделување поддршка за развој на долгометражен филм

-Апликација за конкурирање за доделување поддршка за развој на краткометражен филм и Правила за конкурирање