Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

„Џифони патува„

 

„Џифони патува“ е нова активност под брендот „Џифони“ која има за цел ширење на културниот производ низ земјата и вклучување на млади вљубеници во филмот и културата воопшто. Планирани се дводневни манифестации во четири града: Прилеп, Охрид, Битола и Тетово . Во секој град ќе бидат опфатени над 200 млади.

 Дводневната манифестација ќе опфати филмска програма и едукативна програма – работилници кои неформално ќе влијаат врз едукацијата на младите и создавање на естетски вредности за филмот.

 

„Џифони патува“ - ПРИЛЕП

 

„Џифони патува“ - БИТОЛА