Кузмановски Кузман

Филмографија

 


  • 2014 - „Учеството на Бугарите и другите надворешни претставници
    во македонското револуционерно дело“   (документарен)
  • 2013 - „ Христо Узунов“  (документарен)
  • 2013 - „Наум Томалевски“ (документарен)
  • 2013 - „Георги Баждаров (документарен)