Зафировски Борјан

Филмографија
     Награди:

    Специјална награда од жири - Фестивал на храна и филм, Поградец, Албанија, 2013

    Фестивали:

    Балкан филм фест, Лублин, Полска, 2013

    Меѓународен фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“, Битола, Македонија, 2012

    Фестивал Диесе, Дижон, Франција, 2012

    Фестивал на авторски филм, Белград, Србија, 2012

 

  • 2006 - „Хаику 1, 2, 3“

 

  • 2005 - „Aлеф“ (краткометражен)

    Награди:

    „Најдобар краткометражен филм“ - Berlin Black Box festival, Берлин, 2006 

    "My Way" награда од жири - Меѓународен фестивал на краткометражен филм Луксуз, Словенија за најавтентичен авторски филм

    Фестивали:

    Филмски фестивал Контекст, Лион, Франција

    Фестивал на краткометраќен филм Клермон-Феран, Франција

    Филмски фестивал Контекст, Виена, Aвстрија

    Филмски фестивал на краткометражен филм, Хамбург, Германија

    Филмски фестивал на краткометражен филм, Манхајм, Германија

    Филмаки фестивал на краткометражен филм Винтертур, Швајцарија

    Биенале Цетиње, Цетиње, Црна Гора

    Филмски фестивал на краткометражен филм, Каламати, Грција

    Филмски фестивал на краткометражен филм, Софија, Бугарија

 

  • 2003/2004 - „Огледало“ (краткометражен)

 

  • 2001/2002  -  „Портретот на младиот уметник во 21от век“ (краткометражен)

    Награди:  

    Награда за најдобар филм од студентското жири - Фестивал на краткометражен филм, Мајнхајм, Германија, 2002  

    Награда од жири за најдобар филм - Меѓународен фестивал на краткометражен филм Хамбург, Германија, 2002

    Фестивали:

    Филмски фестивал Контекст, Лион, Франција

    Фестивал на краткометражен филм Клермон-Феран, Франција

    Филмски фестивал Контекст, Виена, Aвстрија

    Филмски фестивал Балкан Блек Бокс, Берлин, Германија

    Филмаки фестивал на краткометражен филм, Винтертур, Швајцарија

    Биенале Цетиње, Цетиње, Црна Гора

    Филмски фестивал на краткометражен филм Каламати, Грција

    Филмски фестивал на краткометражен филм, Софија, Бугарија

 

  • 2001 - „Златна рибка“ (документарен)

 

  • 1999/2000 - „Eгзит“ (краткометражен)

    Фестивали:

    Филмски фестивал „Егзит“ , Потсдам, Германија , 2000

    Филмски фестивал „Егзит“, Краков, Полска, 2000

    Филмски фестивал „Егзит“ Палич, Србија

    Годишни средби на филмски студенти "Скомрахи", Скопје, Македонија

    Меѓународен фестивал на филмска камера "Браќа Манаки", Битола, Македонија, 2000

 

  • 1997 - „Inner City Life“ (документарен)

    Фестивали:

    Филмски фестивал "Inner City Life", Полска, 1997

    Филмски фестивал "Inner City Life" Софија, Бугарија, 1997

 

  • 1996 - „Бои“ (краткометражен)

 

  • 1995 - „... Се мртви“ (документарен)

 

  • 1990 - „Мртвиот гулаб“ (документарен)

    Награди:  

    Прва награда и  златен медал -  Републички натпревар на краткометражен филм, Макарска, Хрватска, 1990