Агенцијата за филм на РМ со ново лого

11/03/2015

Логото е избрано на јавен анонимен конкурс, којшто Агенцијата го објави за избор на идејно решение за заштитен знак.
Концептот за дизајнот на новото лого има чиста форма, е лесно апликативен и на симболичен начин ја претставува основната цел на Агенцијата за филм - филмското творештво.