Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Агенција за филм на Република Македонија ги објавува резултатите од прифатените проекти за долгометражни и краткометражни играни, документарни и анимирани филмови за 2018 година – прв рок на одлучување

11/05/2018

Агенција за филм на Република Македонија ги објавува резултатите од прифатените проекти за долгометражни и краткометражни играни, документарни и анимирани филмови за 2018 година – прв рок на одлучување

 

На  Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм,  објавен на 31.01.2018 година во Агенцијата за филм се пријавија вкупно 82 проекти. Според критериумите и условите на истиот и во рамките на финансиските можности на Агенцијата за филм на Република Македонија, во првиот рок за одлучување, Управниот Одбор донесе одлука да ги поддржи следниве проекти:

Повеќе ОВДЕ