Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Отворен повик за аплицирање за „Emerging Producers 2019“

16/03/2018

                                                                                  

Ве информираме дека седмото издание на промотивниот и едукативен проект “Emerging Producers” ќе се одржи од 25-ти до 30-ти октомври во Јахлава и од 4-ти до 8-ми февруари во Берлин во 2019 година.

Главната цел на програмата е да ги поврзе талентираните европски продуценти со други филмски професионалци, особено оние кои работат во областа на документарната кинематографија. Проектот, исто така, треба да им овозможи на учесниците лесен пристап до информации во областа на аудиовизуелната индустрија, подлабока и поширока ориентација на пазарот на филмови со што ќе им помогнат да воспостават контакти со продуценти од други земји, а со тоа би се зголемил потенцијалот на идните европски ко-продукциски проекти.

Повеќе информации на следните линкови: www.emergingproducers.com и https://www.facebook.com/events/2047432238876083/