Отворен повик:DIGITAL STRATEGIES - Financing, Marketing and Distributing 2.0

14/10/2015

 

Во период од 25-29 ноември, 2015 година во Берлин, Германија ќе се одржи семинарот DIGITAL STRATEGIES - Financing, Marketing and Distributing 2.0 со следниве теми на дискусија: Дигитална дистрибуција, Онлајн маркетинг и ангажирање на публиката, Трансмедиуми, Групно финансирање, Бизнис иновации.   

Учесниците ќе добијат можност да дознаат нешто повеќе за најновите трендови во новите медиуми, да проследат иновативни студии на случај, да учат од истакнати меѓународни предавачи да добијат повратни инструкции за своите проекти и сл.

 

Доколку сте заинтересирани да учествувате,  повеќе информации за настанот можете да најдете на нивната веб страна