Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Отворен повик за пријава на работилница за развој на сценарија во рамки на Меѓународниот филмски фестивал „Киненова“

22/08/2016

Во периодот од 5 - 8 октомври, во склоп на новиот меѓународен филмски фестивал „КинеНова Скопје 2016“, ќе се одвива филмска работилница на која ќе се развиваат сценарија за краткометражни, играни или анимирани филмови.


Заради тоа фестивалот распишува јавен повик на кој ќе можат да се пријават македонски сценаристи или режисериси, кои ги исполнуваат условите, а кои се наведени во самиот конкурс на вебсајтот на фестивалот.Ментор на работилницата ќе биде Џон Стивенс, скрипт доктор и сценарист.
За оваа работилница ќе бидат избрани најдобрите 6 сценарија од пријавените, а најдоброто според оценките на стручната комисија составена од три члена ќе добие награда во опрема за реализација на филмскиот проект во противвредност од 3000 евра.

Подетални информации можете да најдете на http://www.kinenova.com