Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Отворен е конкурсот за учество на фестивалот Киненова Скопје 2017

07/06/2017

 

Ве известуваме дека е отворен конкурсот за пријавување за учество на Меѓународниот филмски фестивал Киненова Скопје 2017 за сите програми и работилници. Фестивалот ќе се одржи во периодот од 6 до 11 октомври 2017 година. Повеќе информации за начинот на пријавување како и за програмските секции и останатите содржини на фестивалот ќе можете да најдете на фестивалскиот вебсајт: www.kinenova.com.