Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Отворен повик за TFL Audience Design Fund 2018

11/04/2018

 

Ве известуваме дека е отворен новиот повик за аплицирање за TFL Audience Design Fund 2018 чиј рок е 1ви јули 2018 година, 12 часот на пладне по централно европско време. Оваа шема ја комплетира сеопфатната поддршка од страна на TorinoFilmLab за аудиовизуелни професионалци низ целиот свет, додавајќи уште еден значаен чекор: ангажирање на публика и дистрибуција.

TFL Audience Design Fund се однесува на продуценти или селс агенти од една од земјите учеснички во потпрограмата МЕДИА, за да ја поддржат дистрибуцијата на игран филмски проект на три територии вклучувајќи најмалку еден ко-продуцент кој не е од пот-програмата МЕДИА и една земја која не е дел од Eurimages.

Во 2018 година, ќе бидат доделени вкупно 3 TFL Audience Design Fund награди од по 40.000 евра на компании кои претставуваат игран филмски проекти кој ги исполнува критериумите за селекција, кој ќе биде објавен на три територии заклучно со 31-ви декември, 2019 година.

За подетални информации, на следните линкови: http://www.torinofilmlab.it/news/541-tfl-audience-design-fund-now-receiving-applications
http://www.torinofilmlab.it/funding/tfl-audience-design-fund