Филмот „Мајки“ награден во Белорусија

15/11/2011

Филмот „Мајки“ во режија на Милчо Мнчевски ја освои наградата „Филмот како уметнички феномен“ на Ме­ѓу­на­род­ни­от филм­ски фес­ти­вал „Лис­та­пад“ во Минск, Бе­ло­ру­си­ја. Наградата ја доделува интернационално жири на филмски критичари и филмски работници. 
Ова е петта меѓународна награда за филмот на Манчевски. Сите награди во образложенијата го цитираат смелиот пристап кон филмската форма и издржаниот експеримент. 

Повеќе информации на: http://listapad.com 

 

Дневник: „Мајки“ освои награда во Белорусија

Вест: “Мајки“ ја освои наградата „Филмот како уметнички феномен“ во Минск

Курир: „Мајки“ на Манчевски доби награда во Минск

Сител: Нова награда за филмот „Мајки“ на Манчевски