Поддршка за проекти за унапредување на филмската дејност

Име на подносител

Назив на проект

Поддршка во ден.

Катавеј Дооел
Видео он деманд VoD платформа за Југоисточна Европа со филмска база на податоци и филмска социјална мрежа
1.900.000
Кинотека на РМ
Набавка на дигитален кино проектор
2.000.000

Кинотека на РМ

Кинопис - списание за филм
200.000
МЦФ Манаки - монографија за делата на браќата Манаки
600.000

Здружение за промоција на документаристика Македокс

МакеДокс дистрибуција на документарни филмови - патувачко кино низ Македонија
380.000
КТ Филм и Медиа
Поддршка за дистрибуција на филмови на пет големи светски кинематографии во Македонија (Кина, Бразил, Мексико, Иран, Кореа) 5-7 филмови од секоја земја
900.000
Дирекција за култура и уметност
Кафе кино Летна филмска школа
150.000
КВК Студио Милтон Манаки
CСинескул деј за едукација на ученици за снимање на филмови
80.000
Узенгија
Синхронизирање на 6 детски филмови на македонски и албански јазик и нивна дистрибуција низ Македонија
850.000
ДФРМ Членарина на македонската секција на кинематографери при ДФРМ во ИМАГО и патни трошоци за годишно собрание 260.000