Листа на прифатени проекти на конкурсот за стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот, едукативни програми за унапредување на филмската култура, поддршка на членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации и за издавање на публикации од областа на филмската дејност

30/06/2016

 

Ред. бр.

Наслов на проект

Назив на организаторот

Проект

Поддршка во ден.

1.

Чланарина за ФИПРЕСЦИ – Интернационалната федерација за филмска критика“

Друштво на филмски работници на Македонија (ДФРМ)

Проект за членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации

12.340

2.

„Дипломски филмови“

Правно лице – Факултет за драмски уметности - Скопје

Проект за стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот / проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

2.400.000

3.

Учество на летната школа за филмска реставрација на ФИАФ во рамки на фестивалот на реставрирани и новооткриени филмови во Болоња (Il cinema Ritrovato)“

Правно лице – Н.У. Кинотека на Македонија - Скопје

Проект за стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот

215.000

4.

Издавање на филмско списание КИНОПИС

Правно лице – Н.У. Кинотека на Македонија - СкопјеПроект за издавање публикации од областа на филмската дејност

150.000

5.

ИМАГО, европска федерација на кинематографи- чланарина

Друштво на филмски работници на Македонија (ДФРМ)Проект за членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации

14.191

6.

Патувачко кино МАКЕДОКС 2016

Правно лице – Здружение за промоција на документаристика МАКЕДОКС - Скопје

Проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

300.000

7.

Летна Филмска програма- Кафе кино

Правно лице – Здружение Дирекција за култура и уметност - Скопје

Проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

150.000

8.

Едукативна програма за филм – Филмот и јас

Правно лице – Кино видео клуб „Студио Милтон Манаки“

Проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

100.000

9.

Развој на платформа за промоција краткометражни филмови од Југоисточна Европа – SEE Shorts

Правно лице – КТ Филм и Медиа ДООЕЛ - Битола

Проект за стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот/ проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

1.000.000

10.

Филмско училиште за деца „Тинтири Минтири„

Правно лице – АУРИПИГМЕНТ ПРОДУКЦИЈА - Скопје

проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

150.000

11.

Интерактивна монтажно драматуршка аудиовизуелна форма

Физичко лице – Лазар Секуловски

проект за стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот/ проект за едукативни програми за унапредување на филмската култура

120.000

12.

Генерално годишно собрание на членките на ИМАГО

Друштво на филмски работници на Македонија (ДФРМ)

проект за членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации 500.000