Листа на прифатени проекти за поддршка за производство на други аудиовизуелни дела – играна серија

бр.

Наслов

Продуцент (Правно лице)
Режија Сценарио Број на сезони

Број на епизоди

Поддршка во ден.

1. Црвениот поет
Сектор Филм
Николче Поповски
Сашко Насев
1 10
23.000.000
2. Македонија
ДФП Јадран Филм
Зоран Петровски, Стојан Вујичиќ, Кристијан Милич
Бранко Шомен, Огнен Ѓеоргиевски, Никола Жежов
4 (повеќегодишно финансирање) 130
283.000.000