Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Листа на прифатени проекти за поддршка за производство на други аудиовизуелни дела – играна серија

бр.

Наслов

Продуцент (Правно лице)
Режија Сценарио Број на сезони

Број на епизоди

Поддршка во ден.

1. Црвениот поет
Сектор Филм
Николче Поповски
Сашко Насев
1 10
23.000.000
2. Македонија
ДФП Јадран Филм
Зоран Петровски, Стојан Вујичиќ, Кристијан Милич
Бранко Шомен, Огнен Ѓеоргиевски, Никола Жежов
4 (повеќегодишно финансирање) 130
283.000.000