Листа на прифатени проекти за поддршка за пишување на домашни сценарија

Бр.

Наслов на проект

Сценарио
1. Сестра
Дина Дума
2. Адела, Новинар
Елеонора Венинова
3. Сами
Драгана Лукан Николовски