Поддршка за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

Назив на проект

Место на одржување/ датум

Име на подносител

Поддршка  (Ден.)

36 ИФФК Браќа Манаки Битола - септември 2015 ДФРМ

7.700.000

Cinedays Скопје - ноември 2015 МКЦ 4.000.000

МакеДокс

Скопје - јуни 2015 Македокс 2.000.000

Џифони Македонија

Скопје - октомври 2015 Џифони М 2.300.000
Скопје Филм Фестивал Скопје - април 2015 Скопје Филм Фестивал 2.000.000
Астер Фест Струмица - мај 2015 Тиверполска филмска алијанса 800.000
Анимакс Скопје - октомври 2015 Аурипигмент 800.000
ОДА Филм Фестивал Тетово - септември 2015 Ода филмска продукција 800.000
Џифони Патува Прилеп, Битола, Охрид, Тетово (мај, јуни, авг, сеп.) Џифони М 800.000
Фестивал на француски филм во Македонија и француски Кино клуб Скопје - јуни 2015 Француски институт - Скопје 300.000
Festival on wheels Прилеп, Штип , Куманово, Струга, Дојран Катавеј 600.000
Златно Тркало Скопје - април 2015 Супер продукција БТР 400.000
Мобил Фестивал Скопје - ноември 2015  КТ Филм и Медиа 400.000
44 Фестивал на непрофесионален филм Дојран - мај 2015 Кино сојуз на Македонија 200.000
Камера 300 Битола - 2015 Кино видео клуб студио Милтон Манаки 200.000
SEE a Paris Париз и Берлин ЕСРА 200.000
Скрипт Фест Скопје - мај 2015 Македонија Презент 200.000