Поддршка за пишување на сценарија

Назив на проект

          Вид на проект/ жанр

Име на подносител

Бруто износ  (Ден.)

Слатка горчина на зрелите калинки
Долгометражен игран/ драма
Андреј Илиевски Волкашин

180.000

Полноќен воз
Долгометражен игран/ драма
Круг Продукција/ Ана Јакимска
180.000

Алшар

Долгометражен игран/ драма
Огнен Георгиевски
180.000