Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

ТимГорјан Тозија

Директор

e-mail: gorjan.tozija@filmagency.gov.mk

 

 

Даниела Станковска Плачковска 

Раководител на сектор за филмска дејност и меѓународна соработка и промоција

e-mail: daniela.stankovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 050

 

Билјана Лунга Филиповска

Советник за меѓународна соработка

e-mail: biljana.lunga@filmagency.gov.mk
тел: 076 339 572

 

Јулијана Андонова

Виш соработник за буџетска контрола

e-mail: j.andonova@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 080

 

Анита Стојческа

Виш соработник за филмска дејност

e-mail: anita.stojcheska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 090

 

Трна Тодоровска

Виш соработник за нормативни работи

e-mail: trna.todorovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 130

 

Сенка Манева Димова 

Виш соработник за управни работи, авторско право и сродни права

e-mail: senka.maneva@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 060

 

Лидија Деспотовска

Помлад соработник за меѓународна соработка и промоција

e-mail: lidija.despotovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 140

 

Вероника Бучковска

Помлад соработник за филмска дејност

e-mail: veronika.buchkovska@filmagency.gov.mk

тел: +389 77 759 442

 

Александар Добревски

Помлад соработник за нормативно правни работи

e-mail: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk
тел: 076 339 573

 

Билјана Кочковска

Архивар

e-mail: biljana.kochkovska@filmagency.gov.mk
тел: 076 397 745

 

Лепа Менкова

Благајник

e-mail: lepa.menkova@filmagency.gov.mk
тел: 076 397 744