Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Контакти од Продуцентски куќи

 

 

АКА филм

Адреса: Јане Сандански бр.22/1-5

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 70 268 438

film@akafilm.com

www.akafilm.com

 

 

Арб Филм

Адреса: ул. Лубе Б. Пиш 31

1200 Тетово, Р. Македонија

Тел: +38971319578

arben_th@yahoo.com

 

 

Арнел Продакшн

Адреса: BLOK 82 BA/12

1200 Тетово, Р. Македонија

Тел: +38972229863

arnelproduction@gmail.com

 

 

Авард филм & Видео

Адреса: ул. Коста Новаковиќ 1а/32

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: +389 70 346905

goran.award.mk@gmail.com

goran@award.com.mk

www.award-film.com

 

 

Банана филм

Адреса: ул.Бриселска бр.17

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3116 267

www.manchevski.com  

 


Дарданиа филм

Адреса: ул.Методија Митевски бр.13/5-2

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 2612 983

kabdyli@hotmail.com

 

 

Дрим фактори

Адреса: кеј 13ти Ноември 5/8

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 78 206 206

Факс:+ 389 2 3111 125

ognenantov@gmail.com

www.dfm.mk

 

 

Галактика Пиктурес

Адреса: Дижонска 9/28

1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 75 339 233

galaktika.pictures@gmail.com

kurtishibunjamin@gmail.com

 

 

Гејзер

Адрес: ул.Владимир Комаров бр.38/1-3

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 2467 622

geyzer@t-hom.mk

 

 

Кавал филм

Адреса: Бул. Јане Сандански бр.88-1/7

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 2447 107

info@kavalfilm.com.mk

www.kavalfilm.com.mk

 

 

Катена Мунди

Адреса: 8 Ударна бругада 22

1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 71 390 037

 

 

Квазар филм

Адреса: ул. Ленинова бр.67

1000 Скопје, Р.Македонија

contact@quasarfilm.mk

 


Кино око

Адреса: ул. Нобелова бр.12а/6

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел:+ 389 2 3222 478

Факс: + 389 2 3213 643

contact@kinooko.com.mk

www.kinooko.com.mk

 

 

Контрабанда

Адреса: ул.Рузвелтова бр.58/12

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3120 656

damovski@gmail.com

 

 

КТ Филм&Медиа

Адреса: ул. Климент Охридски бр.96

7000 Битола, Македонија

Тел: + 389 47 232 080

dimitar58@gmail.com

 

 

Мануфактура продукција

Адреса: Огњан Прица бр. 1

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3233 500

manufaktura@t-home.mk

info@manufaktura.com.mk

 

 

Наше Маало

Адреса: ул. Кузман Јосифовски Питу бр.34-1

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3211 788

Факс: + 389 2 3211 788

info@dream.com.mk

 

 

No Budget Production

Адреса: ул.Кузман Шапкарев  бб

6330 Струга , Р.Македонија

Тел: + 389 75 588 767

nobudget@hotmail.com

 

 

Ново Македонско Видео

Адреса: ул.Караорман бр.26

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 71 26 06 26

katerina.zafirovska@gmail.com

 

 

Одеон Сцена 7

Адреса: Џон Кенеди бр.27/3-23

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 72 206 305

spamenergy@gmail.com

 

 

Орион Продакшн

Адреса: Пандил Шишков 4/5

1000 Скопје, Р.Македонија

janibojadzi@yahoo.com

 

 

Пандорас Бокс продукција

Адреса: ул. Даме Груев 299

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 38978686647

contact@pbox.mk 

 

 

Партизанс Продукција

Адреса: Јуриј Гагарин 51/29

1000 Скопје, Р.Македонија

partysans@t-home.mk

 

 

Панк Филм

Адреса: Владимир Комаров 33, 2/1

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 71 255 864

pankfilm@gmail.com

www.pankfilm.mk 

 

 

Пиреј Филм

Адреса: ул.Миле Попјорданов 66а

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3084 774

pirejfilm@gmail.com

 

 

Продукција Видик

Адреса: ул. Дичо Петров бр. 2

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 77 603 253

       + 389 71 390 037

produkcijavidik@gmail.com

 

 

Револутион ДООЕЛ

Адреса: Сава Ковачевиќ 47Ј 2/13

1000 Скопје, Р. Македонија

Тел: +38970276394

Факс: + 389 2 6155492

revolutionmkd@gmail.com

www.revolutionmkd.com

 

 

СД продукција

Адреса: ул. Вера Јоцик бр.23/2-7

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 2774 402

Факс: + 389 2 2774 402

sdprodukcija@mail.com

 

 

Сектор Филм

Адреса: Алберт Ајнштајн 9/14

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3296 619

office@sektor.com.mk

www.sektor.com.mk

 

 

Сестри и брат Митевски   продукција

Адреса: ул. Френклин Рузвелт бр. 4/38

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3064 455

Факс: + 389 2 3064 455

labina@sistersandbrothermitevski.com

 

 

Смалл мовес

Адреса: ул. Костурски херои бр.57 л.1

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3211 073

sristovski@hotmail.com

svetozar@smallmovesfilms.com

 

 

СМ АРТ

Адреса: ул.Борче Јовановски бр.60

1230 Гостивар ,Р. Македонија

Тел: + 389 70 611 699

Imran.fetai@gmail.com

 

 

Скопје Филм Студио

Адреса: ул. Славејко Арсов бр.15

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3296 515

Факс: + 389 2 3227 790

office@sfs.mk

salkovski@sfs.mk

www.sfs.mk

 

 

Триангл

Адреса: П.Фах 693

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 136 449

dancocevrevski@t-home.mk

 

 

Трис Филм

Адреса: ул. Владимир Комаров бр.33-2/1

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 71 692 990

atageorg@gmail.com

 

 

Фрагмент Филм

Адреса: Никола Парапунов 27/4-12

1000 Скопје, Р.Македонија

stavreski@gmail.com

contact@fragmentfilm.com

 

 

ФРНКВ

Адреса: Дебарца 74/2-2

1000 Скопје, Македонија

Тел: + 389 71 222 074

 

 

Хоризонт Филм

Адреса: Франклин Рузвелт бр.2-8

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 2 3061 188

mitri@t-home.mk

 

 

ХХХ3Д

Адреса: ул Никола Русински 12/2-5

1000 Скопје, Р. Македонија

Тел: + 389 70 222 755

misko@fx3x.com 

 

 

3X 

Адреса: ул. Јане Сандански бр.108/28

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: +389 2 3239 889

misko@fx3x.com